Wat betekent assertiviteit?

Assertiviteit is het uiten van je gedachten, meningen en gevoelens op een tactvolle, niet kwetsende manier. Als je assertief reageert dan kom je op voor je eigen mening zonder je gesprekspartner agressief te benaderen of te kwetsen. Het gaat hierbij om relaties, werk, scholing en andere sociale situaties.

Ga naar…

Sub-assertief, assertief en agressief gedrag

Sub-assertief gedrag

Bij sub-assertief gedrag durft iemand niet of nauwelijks voor zijn meningen of belangen uit te komen. Dit soort mensen zullen onenigheid of kritiek vermijden en hebben vaak een stille, afwachtende houding. Ook laat hij of zij gemakkelijk over zich heen lopen. Sub-assertiviteit leidt op de lange termijn daarom vaak tot problemen.

Assertief gedrag

Assertief gedrag is het tegenovergestelde van sub-assertief gedrag. Mensen die assertief gedrag vertonen komen op voor hun standpunten, maar laten daarbij altijd de gesprekspartner in hun waarde. Ze zijn in staat om te luisteren naar de meningen en wensen van een ander. Bij assertief gedrag is er dus geen sprake van agressie.

Agressief gedrag

Agressief gedrag is de uiterste vorm van assertiviteit. Personen die op een agressieve manier communiceren kunnen vaak slecht luisteren en proberen anderen te overheersen. Ze stellen zich op een dominante manier op en hebben weinig respect voor andermans mening.

Assertiviteit tonen tijdens een sollicitatiegesprek

Bij een sollicitatiegesprek is het belangrijk dat je assertiviteit toont. Wanneer je hier moeite mee hebt en merkt dat er een hoge mate van assertiviteit nodig is, moet je jezelf afvragen of de baan wel geschikt is. Dit zijn enkele tips om assertiviteit te tonen bij een sollicitatiegesprek:

  1. Toon inlevingsvermogen: laat met de juiste lichaamstaal zien dat je luistert. Bijvoorbeeld door te knikken, glimlachen en het maken van oogcontact.
  2. Neem initiatief: ga niet zitten wachten op vragen, maar vertel zelf relevante verhalen. Door tijdens het gesprek zelf te komen met voorbeelden laat je zien dat je tijd en moeite hebt gestopt in de voorbereiding.
  3. Toon respect: je straalt assertiviteit uit als je niet alleen je eigen mening en belangen respecteert, maar ook dat van een ander. Als er meerdere personen bij het gesprek zitten, betrek die er dan ook bij.

Trainingen

Het komt regelmatig voor dat leidinggevenden hun werknemers op assertiviteitstraining sturen. Dit doen zij bij bijvoorbeeld een gebrek aan zelfvertrouwen of wanneer iemand agressief communiceert. Het doel van deze trainingen is dus ook het vergroten van assertieve vaardigheden. Het gaat bij assertiviteit niet alleen om wat je zegt, maar ook om je lichaamstaal. Dit wordt allemaal behandeld in de assertiviteitstrainingen.

Blogs die interessant zijn voor jou

× Chatten? Available from 08:00 to 18:00