Forensisch-agoog

Een forensisch-agoog begeleidt cliënten die met justitie in aanraking zijn gekomen in de aanpassing van hun gedrag met als doel: delict preventie en re-integratie in de maatschappij. Deze begeleiding is vaak een onderdeel van de eis van de rechter.  

Cliënten forensisch-agoog  

De cliënten van een forensisch-agoog zijn mensen met een psychische stoornis of een verslavingsprobleem die een strafbaar feit hebben gepleegd of hiervan verdacht worden. De persoonlijkheidsstoornis of de verslavingsstoornis heeft er bij de cliënt (mede) toe bijgedragen dat het strafbaar feit werd gepleegd. De forensisch-agoog helpt hen om zich te bewegen in de maatschappij, met het oog op het voorkomen van een nieuw delict (recidive).  

Waar kan een forensisch-agoog werken?

Een forensisch-agoog werkt op locaties waar forensische zorg wordt gegeven. De forensisch-agoog kan werken in een kliniek waar cliënten worden opgenomen of kan aan de slag gaan in de outreachende zorg. In deze laatste vorm zoekt de behandelaar de cliënt op in de eigen leefomgeving en behandelt de cliënt thuis. Juist deze laatste vorm kan heel waardevol zijn voor de cliënt omdat de handvatten zo direct gekoppeld kunnen worden aan het dagelijks leven.  

Met wie werkt een forensisch-agoog samen? 

Het is belangrijk dat de forensisch-agoog nauw samenwerkt met andere hulpverleners/zorgverleners van de cliënt. Hierdoor kan een zo compleet mogelijk beeld worden gevormd waar het behandelplan op aangepast kan worden. Hulpverleners/zorgverleners waar de forensisch-agoog onder andere mee samenwerkt zijn: de psychiater en de psychiatrisch verpleegkundige. 

× Chatten? Available from 08:00 to 18:00