GGZ Agoog

Foto: Shutterstock, Inc.

De GGZ-agoog is HBO-opgeleid en helpt mensen met psychiatrische problemen (denk aan stemmingsstoornissen of persoonlijkheidsstoornissen) of verslaving. De GGZ-agoog houdt zich zowel bezig met persoonlijk- als maatschappelijk herstel van de cliënt en houdt voortdurend de herstelfocus op beiden. Het uitgangspunt is ook dat het één niet zonder het ander kan. Daarmee is deze functie een schakelfunctie tussen zorg en welzijn. Er wordt gestreefd naar herstel van de cliënt, maar altijd vanuit het waarborgen van de veiligheid van de samenleving.   

Hoe ga je te werk als GGZ-agoog? 

Je wilt als GGZ-agoog eerst alle benodigde informatie verzamelen van je cliënt om een behandelplan op te stellen. Niet alleen krijg je deze informatie door gesprekken met je cliënt te voeren, ook betrek je (andere) hulpverleners en betrokkenen hierbij om een compleet beeld te krijgen. Een belangrijk onderdeel van het werken als GGZ-agoog is het betrekken van de cliënt bij de herstelbehandeling. Je stelt het herstelplan in overeenstemming met de cliënt op zodat zij zich ook al bij deze fase betrokken voelen. Hiermee stimuleer je hen een actieve rol aan te nemen wat bij zal dragen aan het herstel (zowel persoonlijk als maatschappelijk).   

Omdat het herstel ook gericht is op re-integratie in de samenleving ligt er ook een belangrijke focus op het trainen van vaardigheden die nodig zijn voor re-integratie. Denk aan sociale vaardigheden of het vergroten van het zelfvertrouwen van de client.   

Taken van een GGZ-agoog 

De GGZ-agoog stimuleert de client om de draad in de maatschappij weer op te pakken. Om weer de regie in eigen hand te nemen en te leren omgaan met de stoornis. Je kunt werken in de ambulante zorg waarbij je de mensen thuis bezoekt of in een instelling. Je werkt met verschillende groepen in de samenleving als GGZ-agoog.   

Je taken bestaan voornamelijk uit:  

  • Het voeren van gesprekken met de client (dit kunnen individuele gesprekken zijn maar ook gesprekken in groepsverband;   
  • Het voeren van gesprekken met andere betrokken hulpverleners (denk aan psychiater/maatschappelijk werker/thuiszorg of verpleegkundige);   
  • Het opstellen van een behandelplan/herstelplan;   
  • Het opvolgen van het behandelplan/herstelplan;   
  • Het registreren van de voortgang van het behandelplan.    
  • Aanwezig zijn bij team overleggen van de instelling waarvoor je werkt;   
  • Interventies in crisissituaties;   
× Chatten? Available from 08:00 to 18:00