Wat houdt probleemoplossend vermogen in?

Probleemoplossend vermogen is het vermogen om (snel) met oplossingen te komen als er problemen worden gesignaleerd. Deze term komt vaker terug in vacatures. Maar wat wordt er precies mee bedoeld? Problemen worden makkelijk geconstateerd: een printer die het niet doet, targets die niet worden behaald. De vraag is natuurlijk: hoe wordt dit opgelost? Er zijn verschillende manieren om probleemoplossend te werk te gaan. Welke soort probleemoplosser ben jij? En hoe toon je tijdens een sollicitatiegesprek aan dat je deze competentie beheerst? Lees verder!

Manieren om probleemoplossend te werk te gaan

Als er een probleem moet worden opgelost, kan dit op verschillende manieren. Het ligt er per vraagstuk aan op welke manier het probleem moet worden opgelost. Is een praktische oplossing het antwoord op het probleem? Of moet het probleem vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken voordat er een oplossing komt?

Terugkijken en analyseren

Allereerst kun je het probleem grondig analyseren en vervolgens de oorzaken aanpakken. Je wilt weten wat het probleem precies heeft veroorzaakt en benadert het probleem vanuit verschillende invalshoeken. Door onderzoek te doen naar oorzaak en gevolg en door oplossingen tegen elkaar af te wegen, kom je tot het besluit over wat de juiste, haalbare oplossing is. Plan A of B hoeven namelijk niet altijd de juiste oplossing te zijn. Deze aanpak wordt vaak gebruikt bij complexe problemen, zoals targets die niet worden behaald. Het nadeel van deze aanpak is dat er veel tijd in zit. Ook kan het voorkomen dat er veel inzicht is in het probleem, maar dat er geen oplossing aan het licht komt. Dit komt doordat men zich teveel richt op het probleem in plaats op de oplossing.

Oplossingsgericht werken

Soms vragen situaties om een snelle oplossing, al verdwijnt het probleem daar niet helemaal mee. Je kunt toewerken naar een snelle oplossing door de volgende vragen te stellen:

  • Wat is de gewenste situatie die moet worden bereikt?
  • Is er al iets bereikt, zo ja wat? En hoe is dat gelukt?
  • Hebben er in het verleden bepaalde oplossingen gewerkt? Zo ja, welke?

Op deze manier wordt de focus gelegd op de oplossingen die kunnen worden gebruikt. Het nadeel van deze manier is dat het vaak een oplossing is voor de korte termijn. Een voorbeeld hiervan is een printer die niet werkt. Dan print je voor nu alles uit bij een andere printer, maar daarmee is het probleem niet opgelost voor op de lange termijn.

Probleemoplossend vermogen aantonen tijdens sollicitatiegesprek

Als er in een vacature staat dat ze opzoek zijn naar iemand met een probleemoplossend vermogen, dan worden daar gegarandeerd vragen over gesteld tijdens het sollicitatiegesprek. Voorbeelden van vragen zijn:

  • Kun je een ernstig probleem omschrijven die je tijdens jouw werk bent tegengekomen? Hoe heb je dit aangepakt?
  • Heb je weleens een probleem voorkomen doordat je het bijtijds had gesignaleerd?
  • Ben je wel eens in een situatie terecht gekomen waarin je een probleem niet kon oplossen? Waarom niet?

Als je dit soort vragen van tevoren voorbereidt, kun je goed antwoord geven. Om een goed voorbeeld te geven van zo’n situatie, wordt er vaak aangeraden om dit uit te leggen aan de hand van de STARR-methode.

Blogs die interessant zijn voor jou

× Chatten? Available from 08:00 to 18:00