Wat is de STARR methode?

De STARR methode is een veelgebruikte methode waarop sollicitatiegesprekken worden gevoerd. Met deze methode richt men zich op het gedrag van de sollicitant. Er wordt gevraagd hoe jij over bepaalde situaties denkt of hoe jij zou handelen. Een potentiële werkgever komt er op deze manier achter of jouw acties een goede indicatie kunnen zijn voor jouw toekomstig handelen.

Ga snel naar …

Het principe achter de STARR methode

De kern van de STARR methode is om op een gegronde manier de juiste kandidaat voor de functie te vinden. Het doel is om beter inzicht te krijgen in het gedrag en bepaalde prestaties te voorspellen. Dit wordt gedaan door in te zoomen op het gedrag en prestaties uit het verleden. Als een sollicitant een situatie omschrijft en hierbij aangeeft wat zijn/haar taken en rollen waren, krijgt de recruiter een duidelijke profielschets. Daarnaast wordt deze methode gebruikt, om het sollicitanten iets moeilijker te maken. Soms hebben sollicitanten namelijk de neiging om de werkelijkheid mooier te maken dan deze is. Door de STARR methode te gebruiken, wordt het lastig voor de sollicitant om een leugen in stand te houden.

Waar staat STARR voor?

  • Situatie: beschrijf de situatie waar je in zat.
  • Taak: wat waren je taken?
  • Activiteiten: wat heb je concreet gedaan of gezegd?
  • Resultaat: wat gebeurde er daarna?
  • Reflectie: was je tevreden of zou je het de volgende keer anders doen?

Waarvoor kun jij de STARR methode gebruiken?

De STARR methode kun je goed gebruiken om je soft skills te benadrukken. Als je bijvoorbeeld een blind typecursus (hard skill) hebt gevolgd, kun je dit aantonen door een certificaat te laten zien. Als je vaak zelfstandig (soft skill) te werk gaat, kun je dit niet aantonen met hard bewijs. Daarom zul je dit met voorbeelden moeten aantonen. De STARR methode is de perfecte manier om deze voorbeelden te beschrijven.

Tijdens een sollicitatiegesprek word je ten eerste geloofwaardiger als je (praktijk)voorbeelden gebruikt uit het verleden. Zeggen dat je zelfstandig werkt, is niet genoeg om een opdrachtgever te overtuigen. Ook wordt er altijd gevraagd waarom je kiest voor de functie of waarom ze jou moeten aannemen. Je kunt je hier goed op voorbereiden door van tevoren te bedenken hoe je bepaalde competenties gaat verwoorden door middel van de STARR-methode.

Voorbeeld van een STARR situatie

Hieronder vind je een voorbeeld voor een sollicitatiegesprek. Vraag van de recruiter: “In je motivatiebrief geef je aan dat geduld één van jouw kwaliteiten is. Waaruit blijkt dit?” Het antwoord dat je kunt geven:

S: Tijdens mijn studentenleven was ik teamleider in een kledingzaak. Ik stond achter de kassa toen een klant boos de winkel binnenkwam en iets wilde retourneren zonder bon.

T: Mijn taak was om de klant duidelijk te maken dat dit niet kan zonder bon. Toen ik haar dit vertelde werd de klant nog kwader en gooide hij de producten richting mij.

A: Ik bleef kalm en legde de klant op een vriendelijke manier uit dat ik zijn probleem ook vervelend vond, maar dat ik er op een rustige manier over wilde praten. Daarnaast vertelde ik ook dat ik de beveiliging erbij zou halen, als ze niet rustiger zou worden.

R: De klant werd kalmer en daardoor kon het gesprek rustig verlopen.

R: In het begin schrok ik heel erg en wilde ik op een defensieve manier het gesprek aangaan. Ik realiseerde me dat ik dat beter niet kon doen, omdat we dan beiden geïrriteerd zouden worden. Door kalm en geduldig te blijven, kreeg de klant ook meer begrip voor mij.

Het lijkt een lang verhaal, maar als je dit vertelt ben je hooguit 2 minuten bezig!

Blogs die interessant zijn voor jou

× Chatten? Available from 08:00 to 18:00