Wat is een doelstelling?

Een doelstelling is een beschrijving van het gewenste resultaat dat een persoon of een organisatie wil behalen of naar streeft. Op persoonlijk vlak is ‘ik wil binnen 3 maanden mijn rijbewijs halen’ een voorbeeld. Als het om een organisatie gaat, is een voorbeeld van een doelstelling ‘in het eerste kwartaal van 2018 willen we 10% omzet behaald hebben’. Een doelstelling leg je van te voren vast.

Ga snel naar …

SMART-doelstelling

Een doelstelling wordt vaak vaag geformuleerd, zoals een goed voornemen. Om doelen te behalen worden ze vaak SMART vastgesteld. SMART staat voor:

 • Specifiek: een doel moet specifiek worden geformuleerd. Dat houdt in dat het duidelijk en concreet moet zijn. Je kunt er onder andere een getal of bedrag aan koppelen.
 • Meetbaar: een doel moet ook meetbaar zijn. Er moet altijd een manier (methode of systeem) zijn om te meten wat de status quo is en wanneer het doel behaald is.
 • Acceptabel: een doelstelling moet ook acceptabel zijn. Alle betrokkenen moeten er mee instemmen en het draagvlak moet groot genoeg zijn.
 • Realistisch: in hoeverre is het doel haalbaar? Er moet worden gekeken of het streven realistisch is in de praktijk. Gelet op de tijd die ervoor staat en de zaken die invloed kunnen hebben op de haalbaarheid.
 • Tijdgebonden: een SMART-doel heeft een duidelijke startdatum en einddatum.

Voor- en nadelen van SMART-doelen

SMART is bruikbaar voor alledaagse doelstellingen bij werk en studie. Uiteraard heeft een SMART-doelstelling voor- en nadelen.

Voordelen

 • Makkelijk te begrijpen: een SMART doel dat duidelijk is geformuleerd, is voor iedereen makkelijk te begrijpen.
 • Concreet: doordat het concreet is, is er geen discussie mogelijk over wat er daadwerkelijk wordt bedoeld.
 • Bewustwording: een doelstelling SMART formuleren vergt tijd en verdieping. Je wordt hierdoor gedwongen om heel bewust met het doel bezig te zijn en je de materie eigen te maken.

Nadelen

De nadelen van een SMART-doelstelling:

 • Ambitie: een SMART-doel wordt realistisch en acceptabel geformuleerd. Daardoor mist het stukje ambitie: je bent misschien geneigd een doelstelling makkelijker te maken zodat je zeker weet dat het haalbaar is.
 • Mogelijkheid: voor sommige abstracte of complexe onderwerpen is het lastig om doelen SMART te formuleren.

Voorbeelden bedrijfsdoelstellingen

 • Targets: dit soort doelstellingen hebben meestal te maken met omzet en worden onderverdeeld in maand- of weekdoelstellingen. Het gaat om het feit dat een afdeling een bepaalde omzet binnen een bepaalde tijd moet hebben behaald.
 • Organisatiedoelstellingen: dit heeft veel te maken met een visie of missie van een organisatie.
 • Afdelingsdoelstellingen: een hele afdeling werkt aan een afdelingsdoel maar de leidinggevende is de eindverantwoordelijke. Een goed voorbeeld is een sales manager die de eindverantwoordelijke is voor het behalen van targets.

Blogs die interessant zijn voor jou

× Chatten? Available from 08:00 to 18:00