Werken als psychiater

Foto: Shutterstock, Inc.

Een psychiater is een arts die zich heeft gespecialiseerd in de psychiatrie. 

Als psychiater onderzoek je de oorzaak van de psychiatrische stoornissen en de problemen van je patiënten. Dit doe je door gesprekken te voeren met je patiënten en hun naasten. 

Daarnaast observeer je hun gedrag. Op basis van al je verzamelde gegevens stel je je een diagnose en stel je een behandelplan op.  

Een diagnose zou kunnen zijn: een depressie, een persoonlijkheidsstoornis, een eetstoornis etc., of een combinatie daarvan. Een behandelplan bestaat uit therapie en soms ook medicatie. Het doel van dit plan is, om het leven van de patiënt en hun naasten aangenamer te maken zodat hun kwaliteit van leven een stuk prettiger is. Vaak is een psychiatrische stoornis niet te genezen, maar er zijn wel tal van mogelijkheden waarin je bepaalde symptomen of klachten kunt verminderen. 

Waar kun je werken als een psychiater 

Je kunt als psychiater binnen verschillende instellingen werken. Denk aan een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ), of een algemeen psychiatrisch ziekenhuis (APZ), maar ook bij een universitair medisch centrum, een RIAGG, een dagbehandelingskliniek of in een eigen praktijk. 

Taken psychiater in een verzorgingstehuis 

Gedragsproblemen en psychische stoornissen komen met grote regelmaat voor bij verpleeghuisbewoners. Iedereen loopt de kans op het ontwikkelen van een psychische aandoening, dat is niet gerelateerd aan leeftijd. Vroeger kwam deze doelgroep in een GGZ-instelling terecht, echter is dat tegenwoordig niet meer zo. 

Daarnaast komen mensen met psychiatrische aandoeningen op een jongere leeftijd in een verpleegtehuis. Naast de psychische problemen, neemt de zorgbehoefte ook toe, wat resulteert in een eerdere verhuizing naar een verzorgingstehuis.  

Door deze extra zorgzwaarte, wordt het werken voor het verpleeghuispersoneel ook een stuk zwaarder. Het bieden van psychiatrische consulten door een psychiater kan het werk van het personeel wat verlichten.  De psychiater praat dan met de patiënten, stelt een behandelplan op en schrijft medicatie voor. 

× Chatten? Available from 08:00 to 18:00