Werken als Verpleegkundige

Als je wilt werken als verpleegkundige, kun je terechtkomen in verschillende sectoren en specialismen binnen de zorg.

Waar kun je werken als verpleegkundige?

In vrijwel alle sectoren van zorg wordt verpleegkundige zorg gegeven. Je kunt terecht komen in de AGZ (algemene gezondheidszorg), de GGZ (geestelijke gezondheidszorg), de MGZ (maatschappelijke gezondheidszorg) en de Forensische Zorg (FZ). Als je gaat werken als verpleegkundige binnen een van deze vormen van gezondheidszorg, zijn er ook weer verschillende paden die je als verpleegkundige in kunt slaan.

Wat voor taken heb je als verpleegkundige?

De taken van een verpleegkundige zijn afhankelijk van de zorgsector en de instelling waar de verpleegkundige aan de slag gaat.

Algemene gezondheidszorg (AGZ)

Hieronder valt verpleegkundige zorg in o.a. ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, verpleegtehuizen en revalidatiecentra. Als je als verpleegkundige werkt in de AGZ dan kunnen je taken bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Het toedienen van medicijnen (ziekenhuis)
 • Het opstellen van behandeldoelen en deze samen doorlopen (revalidatiecentrum)
 • Het wassen van bewoners (verpleegtehuis).

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Hieronder valt verpleegkundige zorg voor mensen met een psychische aandoening/handicap. Denk hierbij aan psychiatrische instellingen, dagopvang voor geestelijk gehandicapten en verslavingszorg.  Als je als verpleegkundige werkt in de GGZ dan kunnen je taken bijvoorbeeld zijn:

 • Het begeleiden van bewoners met psychische problematiek (dagopvang)
 • Het monitoren van de juiste specialistische hulp voor bewoners (psychiatrische instellingen)
 • Het begeleiden van verslaafde patiënten (verslavingszorg)

Maatschappelijke gezondheidszorg (MGZ)

Dit betreft alle maatschappelijke zorg. Denk hierbij aan jeugdzorg, zorg voor pasgeborenen (consultatiebureau), ouderenzorg en gehandicapte zorg. Als je als verpleegkundige werkt in de MGZ dan kunnen je taken bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Het begeleiden van uithuisgeplaatsten (jeugdzorg)
 • Het uitvoeren van controles en het injecteren van vaccins (consultatiebureau)
 • En het verplegen van ouderen, denk aan wondzorg, aan- en uitkleden, zwachtelen (ouderenzorg)

Forensische Zorg (FZ)

Hier gaat het om zorg aan mensen met een psychische of psychiatrische stoornis, die een strafbaar feit hebben gepleegd en waarbij de kans op herhaling (recidive) ingeschat wordt als hoog, indien de cliënt geen behandeling krijgt voor zijn problematiek. Een rechter kan dan in plaats van een gevangenisstraf een voorwaardelijke straf opleggen met als voorwaarde dat de cliënt zich moet laten behandelen in de forensische zorg. Dit kan ambulant zorg zijn, of middels een opname op een forensische afdeling. Als je als verpleegkundige op een forensische afdeling werkt, kunnen je taken bijvoorbeeld zijn:

 • Het verstekken van medicatie
 • Het meten van vitale functies, zoals de bloeddruk
 • Het opstellen en uitvoeren van behandelplannen
 • Het signaleren en rapporteren van complexe en/of risicovolle situaties

Wat is het verschil tussen verpleegkundige niveau 4 en 5?

Verpleegkundigen werken niet alleen in verschillende sectoren en specialismen, ook kan het vak verpleegkunde op verschillende niveaus worden uitgeoefend, en daarmee verandert ook het takenpakket. Je hebt niveau 1 t/m 5. Verpleegkundige t/m niveau 4 betreft een mbo-functie, maar deze wordt door zowel hbo-verpleegkundigen als mbo-verpleegkundigen uitgeoefend. Verpleegkundige niveau 5 kan uitsluitend worden uitgeoefend door hbo-opgeleiden. Het verschil tussen niveau 4 en niveau 5 zit hem voornamelijk in het feit dat de verpleegkundige op niveau 5 het takenpakket volledig zelfstandig uitvoert en actief meedenkt over de verbetering van kwaliteit. Je bent meer actief en zelfstandig betrokken bij de zorgprocessen en geeft bijvoorbeeld ook voorlichting.

× Chatten? Available from 08:00 to 18:00