Regeerakkoord 2017: Wat zijn de nieuwe arbeidsregels?

Onder de titel ‘Vertrouwen in de toekomst’ gaan fractievoorzitters Rutte, Buma, Pechtold en Segers de samenwerking aan. Op 10 oktober presenteerden zij het nieuwe Regeerakkoord. Na ruim 200 dagen onderhandelen, zijn de VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie het eens geworden. Was het tot kort voor de presentatie één van de grotere staatsgeheimen, weten we nu waar we aan toe zijn. Working RebelZ neemt jou mee in de wijzigingen op het gebied van de arbeidsmarkt.

Shortlist wijzigingen arbeidsmarkt

‘Vertrouwen in de toekomst’ heeft de volgende arbeidsmarktplannen:

 1. Tijdelijke contracten: werkgevers mogen weer voor 3 jaar tijdelijke contracten uitgeven i.p.v. 2 jaar
 2. Proeftijd: Aas het eerste contract direct voor onbepaalde tijd is, kan de proeftijd verlengd worden naar maximaal 5 maanden.
 3. Loondoorbetaling bij ziekte: MKBers worden tegemoet gekomen in deze plicht door dit te verkorten naar één jaar.
 4. Ontslagrecht versoepeld: het wordt gemakkelijker om iemand te ontslaan maar let op! De werknemer krijgt ook meer rechten.
 5. Zzp’ers: de wet DBA vervalt, voor zzp’ers gaan nieuwe regels gelden.
 6. Vaderschapsverlof: vaders krijgen niet 2 – maar 5 dagen verlof bij geboorte.

Benieuwd naar de insights van deze onderwerpen? Working RebelZ stipt ze één voor één aan in deze blog.

 1. Tijdelijke contracten

Werd in Rutte II nog besloten dat flexwerkers na twee jaar een vast contract dienden te krijgen, draait Rutte III dit besluit terug. De oorspronkelijke gedachte erachter, die aanstuurde op het versneld vast aannemen van tijdelijke medewerkers, faalde. In de praktijk bleek dat tijdelijke medewerkers juist sneller werden ontslagen. Met het nieuwe Regeerakkoord krijgen flexwerkers weer recht op drie jaar tijdelijke contracten. Hiermee verwacht Rutte III het gat tussen de tijdelijke medewerkers en de vaste medewerkers te verkleinen.

Indien er zes maanden of meer tussen een opvolgend contract zit dan vervallen de opgebouwde contractjaren. (De teller staat dan weer op nul.) Enkel wanneer er sprake is van seizoensarbeid kan de tussenliggende tijd (van zes maanden) verkort worden.

 1. Verlenging proeftijd

Het Regeerakkoord biedt werknemers de ruimte om een langere proeftijd af te geven als zij hun werknemers direct een vast contract aanbieden. Zo kunnen beide partijen, in een veilige omgeving, uittesten of de samenwerking optimaal verloopt. Ook dit is een stimulering om meer vaste banen te creëren. Voor een vast contract mag vanaf Rutte III maximaal 5 maanden proeftijd opgenomen worden in het contract. Om ook meerjarencontracten (meer dan 2 jaar) interessanter te maken, is hier de proeftijd verlengd naar drie maanden.

 1. Loondoorbetaling bij ziekte

MKBers ondervinden snel grote problemen bij ziek personeel. Het bedrijf dient het loon door te betalen, maar beschikt over een FTE minder aan arbeidskracht. Als een medewerker voor langere tijd ziek is, heeft een MKBer niet altijd financieel de ruimte om de (broodnodige) arbeidsplek (tijdelijk) op te vullen. Een werknemer heeft bij ziekte namelijk twee jaar recht op 70% doorbetaling van zijn loon. Rutte III komt kleine ondernemers (tot twintig medewerkers) tegemoet. Om deze groep te stimuleren om meer personeel in (vaste) dienst te nemen, wordt de loondoorbetalingsplicht voor hen verkort naar één jaar. Het tweede jaar wordt gedekt via een uniforme, lastendekkende premie. Deze wordt betaald door MKBers. De ontslagbescherming van twee jaar blijft in stand.
Voor bedrijven groter dan twintig medewerkers blijft de huidige regeling van kracht.

 1. Ontslagrecht versoepeld

Rutte III gaat het werkgevers gemakkelijker maken om medewerkers te ontslaan. De partijen stelden vast dat de huidige ontslagwet onnodig het ontslaan van medewerkers bemoeilijkt. Op dit moment is een werknemer pas ontslagen als een rechter het contract ontbindt. Hiervoor dient een werkgever in zeer grote mate aan te tonen waarom de ontslaggrond gerechtigd is. MKBers kozen er dan ook vaak voor om buiten de rechter om het ontslag te regelen. Het gevolg van extreem hoge ontslagvergoeding namen zij zuur voor lief. (Ze moesten immers de werknemer zo interesseren dat zij ontslag met wederzijdse goedkeuring tekenden.) In het Regeerakkoord is dan ook een versoepeling van het ontslagrecht opgenomen. Werkgevers moeten meer redenen kunnen opvoeren om een ontslag te rechtvaardigen.

Daartegenover staat voor werknemers de verhoogde ontslagvergoeding (ook wel transitievergoeding genoemd). Krijgen werknemers nu pas een ontslagvergoeding mee na twee contractjaren van maximaal € 77.000 , gaat dit met het nieuwe Regeerakkoord veranderen. Werknemers hebben recht op een ontslagvergoeding vanaf de start van hun arbeidsovereenkomst. Daarnaast wordt de ontslagvergoeding verhoogd met 50%.

 1. Zzp’ers krijgen een minimum-uurtarief

Rutte III erkent het: dé zzp’er bestaat niet. Eén regelgeving voor een diverse groep sluit dan ook niet voldoende aan. De wet DBA vervalt en wordt dan ook vervangen voor regels die aansluiten op de twee onderscheden groepen:

 1. De zzp’ers groep met een laag tarief (loonkosten tot 125% van het wettelijke minimumloon)
 2. De zzp’ers groep met een hoog tarief (een geschat tarief is nu € 75,- p. uur)

Macro- econoom Matthijs Bouman benoemde in het FD de twee groepen direct tot de zelfredzame en niet-zelfredzame zzp’ers. Een voorbeeld van de niet-zelfredzame zzp’er zijn bijvoorbeeld de zwaar onderbetaalde Post NL bezorgers. Als indicator wordt dan ook het bruto-uurtarief gehanteerd om te weten bij welke groep de zzp’er hoort. Matthijs: “Inkomen bepaalt dus of je op de arbeidsmarkt geholpen wordt door het juridische systeem, of dat je prima voor jezelf kunt zorgen.”

Het Regeerakkoord gaat zzp’ers die tot de niet-zelfredzame groep behoren (oftewel de zzp’ers met een laag tarief) meer bescherming bieden. Er komt een minimumtarief voor zzp’ers als zij langer dan drie maanden voor één werkgever arbeid verrichten. Over het uurtarief is nog geen definitieve beslissing genomen. Deze zal ergens tussen de €15 en €18 liggen. Als bedrijven minder willen betalen dan het minimumtarief dienen ze de zzp’ers in dienst te nemen. Hierdoor krijgt deze medewerker recht op vakantiegeld, verzekering en pensioen. Accepteert een bedrijf het minimumtarief? Dan heeft de zzp’er (naar inzicht van Rutte III) financieel de ruimte om zelf vakantiegeld, verzekering en pensioen te regelen.

 1. Vaders krijgen langer verlof bij geboorte

Waar minimaal 16 weken zwangerschapsverlof voor vrouwen volledig ingeburgerd is in Nederland, moeten mannen het doen met 2 dagen. CDA, D66 en Christenunie stonden er op om dit te verlengen. Vanaf Rutte III krijgen vaders dan ook 5 vaderschapsverlofdagen. Wil hij (of zoals Het Parool scherp opmerkte ‘zij’) langer vrij nemen om van het nieuwe gezinsgeluk te genieten, dan worden hier ook mogelijkheden voor geboden. De partner van de bevallen vrouw kan tot vijf weken verlof opnemen. Een onderdeel van deze deal is dat het salaris dan voor 70% wordt uitbetaald. De overheid betaalt dit salaris. De ondernemer zal op het missen van een FTE na, geen hinder ondervinden.

Is jouw bedrijf klaar voor het Regeerakkoord?

Het Regeerakkoord zet, wat betreft de arbeidsmarkt, volop in op het verhogen van het aantal banen. De vele wijzigingen bieden MKBers en grote bedrijven meer financiële lucht om te investeren in personeel. Toch blijkt dat het vinden van kwalitatieve kandidaten bij veel bedrijven een lastige opgave te zijn. Working RebelZ kan hier verandering in brengen. Working RebelZ is een vacature website die ervoor zorgt dat studenten én afgestudeerden 100% klaar worden gestoomd voor het bedrijfsleven. Ik hoor je denken: ‘Ietwat ambitieus, 100%.’ Klopt, maar wij bieden onze mensen relevante educatie die ervoor zorgt dat zij functioneren binnen een onderneming zoals je dat graag zou willen. Wat wij merken is dat het veel voorkomt dat kandidaten niet de juiste kennis en ervaring in huis hebben om direct te kunnen knallen voor een bedrijf.

Wil je meer weten hierover? Of een vacature plaatsen bij Working RebelZ? Neem contact met ons op. Wij helpen jou graag écht een stap verder.

× Chatten? Available from 08:00 to 18:00