Salarisverhoging? Vraag maar aan je collega’s

Wil jij weten hoe je presteert? Bij steeds meer bedrijven hoef je niet tot je halfjaarlijkse evaluatiegesprek te wachten. Om generatie Y geboeid te houden ontstaat de omslag naar een feedbackcultuur. Een stap verder is dat de gehele afdeling bepaalt wie er salarisverhoging krijgt en hoeveel. Ben jij enthousiast of huiverig?

Feedbackcultuur is een hot topic

De babyboomers zijn gewend om één keer in de zoveel tijd te horen hoe het gaat. Generatie Y vraagt elke week actief om feedback. Wat werkt het beste? Jolanda Lamse, bestuurslid bij PWC: ‘Als een afgestudeerde bij ons komt werken en pas na het eerste jaar hoort wat er beter kan, dan kun je spreken van een verloren jaar’. PWC is onlangs gestart met een app waarbij medewerkers elkaar kunnen bijsturen door beoordelingen te geven. Maar is een app niet een manier om je te verschuilen? Je leert daardoor geen echte feedback geven. Internetwinkel Amazon.com heeft al bewezen dat het goed fout kan uitpakken. Een combinatie van een harde afrekencultuur en geloof in de meetbaarheid van prestaties gingen niet samen. Directe collega’s gaven elkaar negatieve feedback om zichzelf te redden.

Feedback geven is spannend

Voor een geslaagde feedbackcultuur is veiligheid en vertrouwen nodig. Je wilt iemand verder helpen en hem/haar niet de grond in boren. Veel mensen hebben moeite met feedback geven en ontvangen.
Collega A naar B: ‘Wat vind je ervan?’
Collega B naar A: ‘Het ziet er nog niet helemaal goed uit.’
Collega A: Schrikt en is gekwetst. De rest van de feedback komt niet meer aan. Het omgekeerde kan ook plaatsvinden. Collega B vindt het vervelend/ eng om te vertellen wat hij er echt van vindt en geeft een misplaatst compliment. Het resultaat is dat niemand verder komt. Kennis over het geven van feedback kan je voeden door managers en medewerkers te trainen.

Elkaars salarisverhoging bepalen

Een stap verder is dat het team bepaalt hoeveel salarisverhoging elk teamlid krijgt. Hierbij zijn voor een veilige omgeving beoordelingen en feedbackmomenten een voorwaarde voor. Het team krijgt een verhoging van + €1500,- te verdelen onder 8 medewerkers. Zij dienen zelf te bepalen wie hoeveel verhoging krijgt. Gaat dat evenredig verdeeld worden of naar de prestaties? Of op basis van hoe je je hebt ontwikkeld? Deze werkwijze richt de ogen niet alleen op het pleasen van de leidinggevende, maar ook op een optimale samenwerking met je collega’s. En dat is uiteindelijk waarom feedback onder andere gegeven wordt. Samenwerking en jezelf ontwikkelen. Wat spreekt jou aan?

× Chatten? Available from 08:00 to 18:00